Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Svenskt Näringslivs diarienummer

228/2016