Promemorian Ändrad beräkning av bilförmån

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2017/01480/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

51/2017