Promemorian Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2017/03845/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

182/2017