Promemorian Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2017/04328/S2


Svenskt Näringslivs diarienummer

217/2017