Promemorian Ett ökat avgiftsuttag till resolutionsreserven

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2017/00971/B


Svenskt Näringslivs diarienummer

20/2017