Promemorian Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi/2017/02080/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

75/2017