Promemorian "Nya skatteregler för företagssektorn"

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi201/02752/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

112/2017