Promemorian Uppgifter om utnyttjande av vissa personaloptioner på individnivå i arbetsgivardeklarationen

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2017/01205/S3


Svenskt Näringslivs diarienummer

31/2017