Remiss ang föreskrifter och allmänna råd avseende den allmänna fastighetstaxeringen 2019

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Skatteverket


Svenskt Näringslivs diarienummer

96/2018