Remiss av betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2016/04305/S2


Svenskt Näringslivs diarienummer

256/2016