Remiss av betänkandet Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Utbildningsdepartementet


Externt diarienummer

U2015/04800/GV


Svenskt Näringslivs diarienummer

214/2015