Remiss av betänkandet Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmaterial (SOU 2017:102)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2017/04821/S2


Svenskt Näringslivs diarienummer

248/2017