Remiss av Ds 2018:5 Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Socialdepartementet


Externt diarienummer

S2018/01188/SF


Svenskt Näringslivs diarienummer

43/2018