Remiss av EU-Kommissionens "varupaket"

REMISS Publicerad

KOM(2017) 795 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler och förfaranden för överensstämmelse med och genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter och

KOM(2017) 796 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

UD2018/00831/HI


Svenskt Näringslivs diarienummer

11/2018