Remiss av författningsförslag från Tyskland, Frankrike och Italien om restriktioner av medicinsk skyddsutrustning

REMISS Publicerad 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Kommerskollegium


Externt diarienummer

2020/00441-3


Svenskt Näringslivs diarienummer

48/2020