Remiss av kommissionens förslag om genomförandet av förenklat system för redovisning av mervärdesskatt (mini one stop shop) KOM(2012) 2 Slutlig

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2012/308


Svenskt Näringslivs diarienummer

21/2012