Remiss av kommissionens förslag till direktiv om ändring i direktiv 2011/16/EU vad avser automatiskt informationsutbyte i fråga om beskattning KOM (2017) 335

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Externt diarienummer

Fi2017/02910/S3


Svenskt Näringslivs diarienummer

126/2017