Remiss av promemorian Uppföljningssamtal med personer som studerar med studiestartsstöd

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Utbildningsdepartementet


Externt diarienummer

U2018/01589/GV


Svenskt Näringslivs diarienummer

94/2018