Remiss av Statens energimyndighets rapport ER 2018:6 Slopande av anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Miljö- och energidepartementet


Externt diarienummer

M2018/00560/Ee


Svenskt Näringslivs diarienummer

35/2018