Remiss från Svenska ILO-kommittén avseende ILO:s rapport V(1) Ending Violence and harassment in the world of work

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

ILO-kommittén / Regeringskansliet


Externt diarienummer

29/2018


Svenskt Näringslivs diarienummer

153/2018