Remiss Höjt transporttillägg och deklarationstidpunkten för mervärdesskatt i vissa fall

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2017/01208/S2


Svenskt Näringslivs diarienummer

30/2017