Remittering av betänkandet En känneteckensrättslig reform (SOU 2016:79)

REMISS Publicerad

Betänkandet av 2015 års varumärkesutredning

 

Ladda ner

Avsändare

Justitiedepartementet


Externt diarienummer

Ju2016/08020/L3


Svenskt Näringslivs diarienummer

253/2016