Remittering av betänkandet Meddelarskydslagen - fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Justitiedepartementet


Externt diarienummer

Ju2017/04519-1


Svenskt Näringslivs diarienummer

119/2017