Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2016/03980/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

230/2016