Skatteverkets förslag till allmänna råd samt en konsekvensutredning

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Skatteverket


Externt diarienummer

202 405 897-17/111


Svenskt Näringslivs diarienummer

194/2017