Skatteverkets promemoria Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2017/02786/S3


Svenskt Näringslivs diarienummer

125/2017