SOU 2002:107, Bestämmelser om miljökvalitet. Ramdirektivet för vatten, SOU 2002:105, Klart som vatten samt Uppdrag till Statens Va-nämnd angåenderamdirektiv för vatten (2000/60/EG)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Miljödepartementet, Enheten för naturresurser, 103 33 STOCKHOLM


Externt diarienummer

M2002/3981/R


Svenskt Näringslivs diarienummer

232/2002