SOU 2003:72, Havet - tid för en ny strategi, slutbetänkande av Havsmiljökommissionen

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Miljödepartementet, Enheten för naturresurser, 103 33 STOCKHOLM


Gemensamt remissvar

Sveriges Hamnarrespektive Sveriges Redareföreningen avgav två olika svar


Externt diarienummer

M2003/2247/Na


Svenskt Näringslivs diarienummer

259/2003