SOU 2008:67, Enklare redovisning, delbetänkande av Utredningen om enklare redovisning

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Justitiedepartementet, Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt


Externt diarienummer

Ju2008/5460/L1


Svenskt Näringslivs diarienummer

208/2008