SOU 2011:21, Utrikesförvaltning i världsklass samt SOU 2010:32

REMISS Publicerad

SOU 2011:21, Utrikesförvaltning i världsklass samt SOU 2010:32, Utrikesförvaltning i världsklass - En mer flexibel utrikesrepresentation, slutbetänkanderespektive delbetänkande av Utrikesförvaltningsutredningen

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Utrikesdepartementet, Expeditionschefen


Externt diarienummer

UF2010/27135/UD/EXPCH


Svenskt Näringslivs diarienummer

79/2011