Statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2017/03926/OU


Svenskt Näringslivs diarienummer

186/2017