Uppdaterad rekommendation om revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten (RevR 12)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

FAR


Svenskt Näringslivs diarienummer

173/2018