Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering

REMISS Publicerad
 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2018/00130/K


Svenskt Näringslivs diarienummer

10/2018