Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2017/01726/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

55/2017