Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och terrorism (SOU 2016:8)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2016/00300/B


Svenskt Näringslivs diarienummer

18/2016