Sammanfattning av slutlig skiljedom meddelad i Stockholm den 22 september 2018 av skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister

SKILJEDOM Publicerad
Fråga om giltigheten av en i ett VD-avtal intagen konkurrensklausul. Även fråga om 1969 års överenskommelse mellan Svenska Arbetsgivareföreningen, Svenska Industritjänstemannaförbundet, Sveriges Arbetsledareförbund och Sveriges Civilingenjörsförbund angående begräsning av användningsområdet för och innehållet i s.k. konkurrensklausuler i tjänsteavtal omfattar en VD i ett aktiebolag.