Uppslaget Vinst

SKOLMATERIAL Publicerad
Uppslaget Vinst

Uppslaget Vinst

Uppslaget Vinst beskriver vinstens betydelse för företagande och tillväxt. Synen på vinst har varierat genom historien, från antikens blomstrande handel till Adam Smith och Karl Marx. Idag ses vinst som ett mått på framgång inom ett välfungerande företag. I texterna förklaras begrepp så som förlust och risk, och vikten av konkurrens i en fungerande marknadsekonomi diskuteras. Genom Uppslaget Vinst och de medföljande instuderingsfrågorna får eleverna en inblick i företagandets villkor och förutsättningar i ett historiskt samt dagsaktuellt perspektiv.

Beställ Uppslaget Vinst kostnadsfritt här nedanför!

Kopplas till följande kurser

  • Samhällskunskap 1a2, 50 poäng (Samhällskunskap) SAMSAM1a2
  • Samhällskunskap 1b, 100 poäng (Samhällskunskap) SAMSAM01b
  • Samhällskunskap 2, 100 poäng (Samhällskunskap) SAMSAM02
  • Entreprenörskap och företagande, 100 poäng (Företagsekonomi) FÖRENT0
  • Företagsekonomi 1, 100 poäng (Företagsekonomi) FÖRFÖR01
  • Entreprenörskap 100 poäng (Entreprenörskap) ENTENR0