Angående Budgetpropositionens förslag till ändringar av 3:12-reglerna

SKRIVELSE Publicerad
 

Ladda ner

Kontaktpersoner

Mottagare

Skatteutskottet, Finansdepartementet, Näringsdepartementet

SN diarienr

214/2013