Hemställan om översyn av tidpunkten för värdeöverföring vid tillämpning av reglerna om koncernbidrag

SKRIVELSE Publicerad
 

Kontaktpersoner

Mottagare

Finansministern Magdalena Andersson, Näringsministern Ibrahim Baylan