Reformera finansmomsen med frivillig skattskyldighet

SKRIVELSE Publicerad
 

Kontaktpersoner

Mottagare

Finansminister Magdalena Andersson, Näringsminister Ibrahim Baylan, Riksdagens skatteutskott, Utredning, Översyn av mervärdesskattelagstiftningen Dir. 2016:58

SN diarienr

S5-2019