Skriftliga synpunkter på Riksbankens förslag till ny statistik över hushållens tillgångar och skulder

SKRIVELSE Publicerad
 

Kontaktpersoner

Mottagare

Sveriges Riksbank

SN diarienr

S11-2017