Skrivelse angående Riksrevisionens kommande granskning av revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag

SKRIVELSE Publicerad
 

Mottagare

Riksrevisionen

SN diarienr

S7-2016