Skrivelse angående"En fossiloberoende fordonsflotta"

SKRIVELSE Publicerad
 

Ladda ner

Mottagare

Särskild utredare: Fossilfri fordonstrafik

Gemensam skrivelse

Svenskt Näringsliv, Transportgruppen, Skogsindustrierna och BIL Sweden


SN diarienr

26/2013