TV-arkiv

Sök bland alla Svenskt Näringslivs webbtvinslag.

Visar 1 - 16 av 16
TVPublicerad:

Utvärderingsmodeller för offentlig upphandling - Inledning (1 av 6)

Under ett seminarium den 26 oktober 2018 träffades företrädare från näringslivet och offentlig sektor för att diskutera utvärderingsmodeller för offentlig upphandling.

TVPublicerad:

Utvärderingsmodeller för offentlig upphandling - Forskningsperspektivet (2 av 6)

Sofia Lundberg: Bra och dåliga exempel på utvärderingsmodeller, hur viktade utvärderingsmodeller kan manipuleras

TVPublicerad:

Utvärderingsmodeller för offentlig upphandling - Vad gäller enligt praxis? (3 av 6)

Erik Olsson: Hur ser rättsläget ut när det gäller utvärderingsmodeller, vad får man göra – och inte?

TVPublicerad:

Utvärderingsmodeller för offentlig upphandling: En praktikers tankar kring utvärderingsmodeller (4 av 6)

Sebastian Nordgren och Stefan Berglund: Erfarenheter från upphandlingssidan – hur skapar man en fungerande inköpsprocess.

TVPublicerad:

Utvärderingsmodeller för offentlig upphandling - Företagarens syn på olika utvärderingsmodeller (5 av 6)

Carin Stoeckmann: Konkreta exempel på hur utvärderingskriterier kan påverka anbuden positivt och negativt

TVPublicerad:

Utvärderingsmodeller för offentlig upphandling - Paneldiskussion och publikfrågor (6 av 6)

Stefan Berglund, Sofia Lundberg, Sebastian Nordgren, Erik Olsson, Carin Stoeckmann: Paneldiskussion och publikfrågor

TVPublicerad:

Mer skola för pengarna i Ljungsbro

Småskolan i Ljungsbro lyckas där andra skolor misslyckas, att förena små klasser med hög lärartäthet. I varje klassrum finns max 20 elever och två lärare.

TVPublicerad:

Munkfors bäst i Värmland på företagande

Med 4,6 i medelbetyg hamnar Munkfors högst upp i det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i Värmland. Det märks bland enkätsvaren vad gäller ”Kommunpolitikernas attityder, ”Dialog med kommunledningen” och ”Service till företagen”.

TVPublicerad:

Ny lag kväver skogsnäringen

Ett nytt lagförslag föreslår att ideella organisationer ska kunna överklaga avverkningsbeslut i fjällnära skog. Skogsentreprenören Ida Oderstål menar att förslaget skulle kväva skogsföretagandet.

TVPublicerad:

Spånga stängde ner

Efter att handlarna i husby flera gånger stängt ner sina butiker i protest mot den ökande kriminaliteten har nu Spånga centrum gjort detsamma. En av de som stängde ner butiken var ICA-handlaren Tommy Elofsson.

TVPublicerad:

"Gårdsförsäljning kommer inte förstöra folkhälsan"

Pelle och Siv Brolin skulle gärna skrota monopolet och sälja sin cider direkt på gården. Det kan omöjligt vara ett hot mot folkhälsan eller systembolaget, menar de.

TVPublicerad:

Husby stängde ner

Företagarna i Husby stängde sina butiker i protest mot att polis och myndigheter gör för lite mot brottsligheten i området. Salam Kurda ger nu upp efter trettio år i Husby och stänger ner för gott.

TVPublicerad:

Timrås företagsklimat i Norrlandstoppen

Ett enigt fullmäktige beslöt i början av 2000 att Timrå ska ha Norrlands bästa företagsklimat. Man har till stor del lyckats och ligger ständigt i topp på företagsklimatrankingen bland Norrlandskommuner. Hur gör man?

TVPublicerad:

Regelkrånglet ökar igen

Regeringen lägger inte tillräckligt med krut på att minska regelkrånglet. Under ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv presenterades rapporten "Lättare regelbörda för näringslivet – en förnyad politisk beslutsprocess".

TVPublicerad:

Lavskrika stoppar avverkning

Skogsägaren Per-Olof Löfgren får inte avverka sin skog eftersom fågelsorten Lavskrika finns i området. Men han får ingen ersättning för sin förlorade inkomst då staten inte vill lösa in skogen, bara stoppa honom från att avverka.

TVPublicerad:

Onödiga kontroller bromsar grisbilen

Anniqa Nygård erbjuder hemleverans av kött via "Grisbilen". Hennes arbete blir mer omständligt av att behöva mäta temperaturer och dokumentera dem, en tidskrävande, onödig och obligatorisk uppgift.

1