Anders Morin

Ansvarig välfärdspolitik

Arbetar med frågor kring produktivitet, effektivitet och kvalitet i välfärden. Även kring frågor om privata företags förutsättningar i välfärden, till exempel vinstfrågan och frågor om kommunal ekonomi.

Senaste artiklar av Anders Morin

NYHET — 21 november 2023

Rapport: Ökad byråkrati avslöjar bristande effektivitet

Regionernas bristande förmåga att hushålla med vårdens resurser leder till allvarliga problem för patienter och vårdpersonal men även för näringslivet. Det skriver Lena Furmark, välfärdsexpert, och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik, i Dagens Medicin.
RAPPORT — 7 november 2023

Att se om sitt hus: Har kommuner och regioner sparat tillräckligt i goda tider för att klara kommande kriser?

NYHET — 11 september 2023

Dansk sjukvård ett föredöme för Sverige

Det är hög tid att lära av Danmark för att komma till rätta med de långvariga systembristerna i sjukvårdens organisation, skriver Lena Furmark och Anders Morin, ansvariga för välfärdspolitiska frågor, på Expressen Debatt.
RAPPORT — 27 februari 2023

Hur effektiv är din kommun? Uppdatering av Svenskt Näringslivs tabeller för effektiva kommuner inom grundskola och äldreomsorg

REMISSVAR — 22 november 2022

Remiss Promemorian Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården (Ds 2022:15)

REMISSVAR — 22 november 2022

Remiss av betänkandet Begränsningar i möjligheterna<br/>för vissa aktörer att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek (SOU 2022:27)

NYHET — 18 oktober 2022

Så bör friskolesystemet reformeras 

Det finns utrymme att förbättra svensk skola. För att friskolorna än bättre ska bidra positivt till utbildningsväsendet, vill vi se en översyn av friskolesystemet, skriver Karin Johansson, vice vd, och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
RAPPORT — 18 oktober 2022

Vårda friskolereformen – konkreta förslag, i stället för slag i luften

NYHET — 30 juni 2022

Undersökning: Svenskarna vill ha effektivare välfärd – ”Nu krävs politisk vilja”

Det går att jobba effektivare i välfärdssektorn, och få ut mer av skattepengarna, anser majoriteten av svenskarna. Nu krävs politisk vilja att arbeta med frågan, skriver Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom, Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
RAPPORT — 30 juni 2022

Allmänhetens attityder till effektivisering av välfärden. Resultat av Demoskop-undersökning.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist