Arbetsmarknad

Vi arbetar med frågor som rör arbetsmarknadens funktionssätt och därmed företagens möjligheter att växa och utvecklas. Målet är en väl fungerande arbetsmarknad där reglerna är enkla och tydliga och kan anpassas till företagens och individernas behov.