Internationella sekretariatet

Allt fler av de beslut som påverkar svenska företags möjligheter att verka och konkurrera tas utanför Sverige - inom EU, i våra större konkurrentländer eller i internationella organ. Internationella sekretariatets roll är att förstärka och ge största möjliga effekt av Svenskt Näringslivs och dess medlemsorganisationers samlade engagemang i frågor med internationell anknytning och består av ett kansli i Stockholm och ett kontor i Bryssel (etablerat 1974).

Vi har ansvar för att driva avdelningsövergripande frågor, såsom EU:s inre marknad, EU:s framtida inriktning, frihandel och Brexit, samt för handels- och investeringsfrämjande inklusive hanteringen av Utrikeshandelsföreningen (SAU) som är näringslivets huvudman för Business Sweden. Från och med 2018 ingår också ansvaret för handelspolitik.

Våra uppgifter inkluderar också internationella besök, övergripande kontakter med internationella organisationer och ledningens internationella engagemang.

Ansvarig

Jonas Berggren

Chef Internationella Sekretariatet
+46 8 553 430 47

Medarbetare

Cemille Üstün

Policyansvarig EU:s inre marknad
+46 8 553 432 92

Ansvarig för inremarknadsfrågor. Ordförande i Businesseuropes Services Working Group.

Eva Häussling

Policyansvarig för handels- och investeringsfrämjande
+46 8 553 432 26

Ansvarig för handelsfrämjande frågor. Verkställande ledamot i Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Karin Frölander Mattsson

Assistent
+46 8 553 432 95

Administrativ assistent

Niklas Bergström

Policyansvarig handelsfrågor
+46 8 553 431 43

Ansvarig för handelspolitik och frågor om globalisering, öppenhet och frihandel.  Ordförande i Businesseuropes International Relations Committee (IRC).

Sara Lowemark

Internationell samordnare
+46 8 553 431 92

Ansvarig för samordning av branschövergripande EU- och internationella frågor samt internationella möten och besök.

Brysselkontor

Ansvarig

Anders Edholm

Chef Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel

Medarbetare

Näringspolitisk rådgivare EU-frågor

Arbetar på Svenskt Näringslivs EU-kontor. Ansvar för EU-frågor med fokus på handelsfrågor, SME-frågor och Brexit.

Emelie Nordström

Näringspolitisk rådgivare EU-frågor
+32 2 793 75 65

Arbetar på Svenskt Näringslivs EU-kontor. Ansvar för EU-frågor med fokus på klimat & miljö, industripolitik, inre marknad och digitala policyfrågor.

Gabriella Sebardt

Arbetsrättsjurist
+46 8 553 432 44

Arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor (EU Social Affairs) i Bryssel. Bistår experter inom Svenskt Näringsliv och MO med dessa och närliggande frågor, bl.a. via EU-LAV. Särskilt ansvar för den sociala pelaren och regleringar som utgår ifrån den, så även Arbetsmarknadens EU-råd.

Valérie Lefever

Kontorsansvarig
+32 2 793 75 62

Ansvar för Brysselkontorets administration, ekonomi, HR, IT, PA kontorschefen, samt besöksverksamhet