Svenskt Näringslivs Brysselkontor

Svenskt Näringslivs Brysselkontor bistår organisationens policyansvariga experter och medlemmar med information, rådgivning och påverkansinsatser gentemot EU:s institutioner.

Kontorets medarbetare företräder det svenska näringslivets intressen och arbetar i nära dialog och samverkan med övriga svenska och europeiska näringslivsrepresentanter i Bryssel. Brysselkontoret deltar även i policyformulering och näringslivets EU-arbete i Sverige gentemot bland annat regeringen, myndigheter och andra aktörer inklusive frivilligorganisationer. Vi arrangerar regelbundet seminarier och andra aktiviteter.

Omvärldsbevakning

Genom att vara på plats tar vi del av både det formella och informella informationsutbytet som finns i Bryssel. Vi har därmed möjlighet att i god tid informera om beslut som är på gång i Bryssel och vi har goda kunskaper om hur beslutsprocesserna fungerar i EU.

Del av Business Europe

Svenskt Näringsliv agerar inom EU dels som självständig organisation dels i samverkan med den europeiska näringslivsorganisationen Business Europe (Confederation of European Business) i vilken Svenskt Näringsliv är medlem. Business Europe är näringslivets röst i EU och ett viktigt samrådsorgan i näringslivs- och arbetsgivarfrågor. De representerar 20 miljoner företag med närmre 106 miljoner anställda. Representanter för Svenskt Näringsliv och enskilda svenska företag deltar regelbundet i dess kommittéer och arbetsgrupper.

Besöksadress:

Rue du Luxembourg 3,
B-1000 Bruxelles, Belgium

Tfn: + 32 2 793 75 60

E-mail: bryssel@svensktnaringsliv.se

Ansvarig

Jens Hedström

Avdelningschef Brysselkontoret
+32 479 65 16 86

Internationell chef med särskilt ansvar för EU-frågorna. Svenskt Näringslivs ständige representant vid Businesseurope, ordförande för BE WG Better Regulation, ordförande för BIAC Governance Committee vid OECD

Medarbetare

Karin Atthoff

Deputy Director, EU Affairs
+32 2 793 75 64

Expert på EU-frågor med fokus på inre marknaden, den digitala agendan, bolagsstyrning, hållbart företagande (CSR)

Sophia Bengtsson

Expert EU:s inre marknad
+32 2 793 75 65

Policyansvar för frågor rörande EU:s inre marknad samt koordinering av Svenskt Näringslivs EU-arbete med bolagsstyrning och den digitala ekonomin.

Valérie Lefever

Office manager Brysselkontoret
+32 2 793 75 62

Ansvar för ekonomi, HR, IT samt besöksverksamhet. Är även assistent

Daniel Wennick

Deputy Director EU Affairs
+32 473 57 41 76

Expert på EU-frågor med fokus på klimat, energi, miljö, handel och kommunikation.

Praktikant
+32 2 793 75 69

Praktiserar på Brysselkontoret

Praktikant
+32 2 793 75 66

Jobbar med miljöfrågor, den inre marknaden och regelförbättringar i Bryssel.

Praktikant
+32 2 793 75 61

Praktiserar på Brysselkontoret