Kommunikation och opinionsbildning

Ansvarig


+46 8 553 432 30

Svenskt Näringslivs Mediatjänst

Ansvarig

Peter Isling

Presschef
+46 8 553 430 19

Ansvarig mediarelationer, extern kommunikation

Medarbetare

Biträdande presschef
+46 8 553 430 18

Arbetar med extern kommunikation och mediarelationer

Hedvig Franchell

Kommunikatör
+46 8 553 432 36

Ansvarig för opinionsbildning i digitala kanaler.

Johan Rönn

Kommunikationsexpert
+46 8 553 430 81

Arbetar med Svenskt Näringslivs löpande kommunikation och opinionsarbete.

Långsiktig opinionsbildning

Ansvarig

Mattias Oljelund

Chef Långsiktig opinionsbildning
+46 8 553 432 63

Medarbetare

Elisabeth Grunditz

Ansvarig för skolkommunikation
+46 8 762 70 05

Arbetar med Svenskt Näringslivs skolmaterial, regionala skolnätverk och dialogverktyg med lärare.

Centralt skolnätverksansvarig
+46 8 553 432 65

Projektledare

Arbetar inom Opinionsanalys. Ansvarig för hantering, utskick och utveckling av Svenskt Näringslivs Företagarpanel. Arbetar även med andra undersökningar gentemot företag i opinionsbildande och analytiskt syfte.


+46 8 553 432 69

Sara Wirfelt

Projektledare med ansvar för Svenskt Näringslivs skolmaterial
+46 8 553 431 65

Ansvarar för hantering och utveckling av Svenskt Näringslivs skolmaterial.

Politik och påverkan

Ansvarig

Mattias Oljelund

Chef Långsiktig opinionsbildning
+46 8 553 432 63

Medarbetare

Event- och nätverksansvarig
+46 8 553 432 61

Kjell Frykhammar

Projektledare
+46 8 553 430 51

Arbetar som projektledare med fokus på konfliktreglerna, men jobbar också med lönebildningsfrågor och andra arbetsgivarfrågor.

Robert Gidehag

Kommunikatör
+46 8 553 432 57

Projektledare på kommunikationsavdelningen med ansvarsområden inom politik, analys och opinion. Arbetar mycket med samhällsekonomernas kommunikation och med projektet "Ett utmanat Sverige".

Robert Thorburn

Kommunikationsrådgivare, projektledare.
+46 8 762 70 02

Arbetar på kommunikationsavdelningen med projekt som i huvudsak berör Sveriges elförsörjning, företagande i välfärden, offentlig upphandling, cirkulär ekonomi och arbetsmiljö.

Redaktionen / fPlus

Ansvarig

Anna Dalqvist

Chefredaktör
+46 8 762 61 90

Chefredaktör och ansvarig utgivare för svensktnaringsliv.se och arbetsmarknadsnytt.se.

Medarbetare

Ana Cristina Hernández

Reporter
+46 8 553 430 32

Ansvarar för innehållet i nyhetsbrevet fPlus politik.

Anders Carlsson

Redaktör

Reporter och webbredaktör på tidningen Entreprenör och Svenskt Näringslivs externa webbplats.

Anna Rennéus Guthrie

Redaktör fPlus Politik
+46 8 553 432 45

Redaktionen

Daniel Mellwing

Webb/nyhetschef Redaktionen
+46 8 553 432 41

Redaktionen

Frida Nygren

Redaktör
+46 8 762 65 78

Reporter på tidningen Entreprenör och Svenskt Näringslivs externa webbplats.

Gunilla Jeppsson

Projektledare och produktionsansvarig
+46 8 553 430 62

Ansvarar för trycksaker och grafiska profilen, kontakt med tryckerier och byråer. Ansvarig för intranätet Sintra och andra digitala projekt som exempelvis mediebanken. Redaktionen och Kommunikationsavd.

Henrik Sjögren

Redaktör och reporter

Reporter på tidningen Entreprenör, fPlus, Arbetsmarknadsnytt och Svenskt Näringslivs externa webbplats.

Henrik Svidén

Chefredaktör
+46 70 345 67 61

Chefredaktör för fPlus.

Jakob Stenberg

Redaktör
+46 76 893 66 90

Redaktör på fPlus.

Jimi Hullegård

Systemutvecklare

Arbetar med webbutvecklingen av www.svensktnaringsliv.se, www.entreprenor.se och www.arbetsmarknadsnytt.se

Karin Myrén

Redaktör

Reporter nyhetsbreven Jobba med lönen och Jobba med kompetensen, samt Framtidens arbetsmarknad, FrAM.

Lars Wallgren

Webbteknikansvarig
+46 70 915 28 88

Arbetar med webbteknik och driver utvecklingen av Svenskt Näringslivs olika hemsidor.

Maja Cronstedt

Marknadsansvarig, Egna kanaler
+46 8 553 432 07

Ansvarig för marknadsföringen av Svenskt Näringslivs egna kanaler, framför allt nyhetstjänsten fPlus.

Martin Berg

Reporter/Redaktör
+46 76 148 58 62

Mattias Lindgren

Produktägare och webbstrateg
+46 8 553 431 04

Produktägare och ansvarig för vidareutveckling och förvaltning av www.svensktnaringsliv.se, www.entreprenor.se och www.arbetsmarknadsnytt.se. Tekniskt ansvarig för Svenskt Näringslivs intranät.

Peter Ceder

Redaktör
+46 8 762 61 39

Reporter och webbredaktör för tidningen Entreprenör och Svenskt Näringslivs externa webbplats.

Stina Bengtsson

Redaktör
+46 8 762 61 93

Redaktör för Arbetsmarknadsnytt och emellanåt reporter på fPlus.

Urban Ermling

Producent Film/TV
+46 70 832 07 32

Producerar rörlig media för våra kanaler som; PLAY, Facebook m fl. Kan bistå vid all form av produktion av rörlig media. Antingen som egen produktionskapacitet eller vid upphandligar av externa produktionstjänster.

Digital Redaktör

Redaktör på Svenskt Näringsliv, fPlus och Arbetsmarknadsnytt.

fTalang

Ansvarig

Lo Bäckström

Verksamhetschef
+46 8 553 430 36

Leder fTalang - ett initiativ från Svenskt Näringsliv för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv. www.ftalang.se