Region och Marknad

Ansvarig

Jens Hedström

Chef Region och Marknad
+46 8 553 430 05

Medlem av Svenskt Näringslivs ledningsgrupp som chef för området Region och Marknad. I områdsansvaret för Svenskt Näringslivs 21 regionkontor, våra medlemsorganisationer och andra samarbetspartners, SME och SME-kommittén.

Medarbetare

Anneli Sirsjö

Projektansvarig
+46 8 553 430 39

Ansvarig för centrala projekt i regionverksamheten.

Carmel Walsh Mellquist

Ekonomi/administratör
+46 8 553 430 45

Ekonomi, avd kommunikation och opinionsbildning, samt ekonomi/administration för regionverksamhet

Christer Östlund

Ansvarig Kommunrelationer
+46 8 553 430 28

Ansvar för kommunrelationer, bland annat lokalt företagsklimat och politikerkontakter.

Daniel Andersson

Projektledare Kommunrelationer
+46 8 553 430 31

Arbetar med utvecklingsverktyg i lokalt företagsklimat för kommunala beslutsfattare.

Elisabeth Sandberg

Ansvarig Marknad
+46 8 553 430 43

Eva Jivmark

Samordnare SME- frågor.
+46 8 553 430 61

Samordning SME-frågor. Ansvarar för SME- kommitténs presidium och SME-kommittén. Svenskt Näringslivs representant i SME Committee i BusinessEurope, Bryssel.

Jakob Steinstö

Projektledare
+46 8 553 432 17

Arbetar med lokalt företagsklimat

Lars Beckman

Projektledare
+46 8 553 430 34


+46 8 553 430 42

Tobias Adielsson

Projektledare
+46 8 762 60 60

Arbetar med regionverksamhetens centrala projekt.