Regionverksamhet

Ansvarig

Elisabeth Sandberg

Chef för regionverksamheten
+46 8 553 430 43

Medarbetare

Anneli Sirsjö

Projektansvarig
+46 8 553 430 39

Ansvarig för centrala projekt i regionverksamheten.

Carmel Walsh Mellquist

Ekonomi/administratör
+46 8 553 430 45

Ekonomi, avd kommunikation och opinionsbildning, samt ekonomi/administration för regionverksamhet

Christer Östlund

Ansvarig Kommunrelationer
+46 8 553 430 28

Helhetsansvar för kommunrelationer. Bland annat Lokalt företagsklimat och politikerkontakter.

Daniel Andersson

Projektledare Kommunrelationer

Arbetar med utvecklingsverktyg i lokalt företagsklimat för kommunala beslutsfattare.

Jakob Steinstö

Projektledare
+46 8 553 432 17

Kommunrelationer

Kristina Udden

Assistent
+46 8 553 430 30

Administratör, arbetar med regionala kontorshotellen, ekonomi, seminarier och konferenser

Lars Beckman
Tjänstledig

Projektledare

Tobias Adielsson

Projektledare
+46 8 762 60 60

Arbetar med regionverksamhetens centrala projekt.