Region och Marknad

Ansvarig

Jens Hedström

Chef Region och Marknad
+46 8 553 430 05

Medlem av Svenskt Näringslivs ledningsgrupp som chef för området Region och Marknad. I områdsansvaret för Svenskt Näringslivs 21 regioner, våra medlemsorganisationer och andra samarbetspartners, SME och SME-kommittén.

Medarbetare

Anneli Sirsjö

Projektansvarig
+46 8 553 430 39

Ansvarig för centrala projekt i regionverksamheten.

Annika Bröms

Ansvarig för SME- frågor
+46 8 553 430 97

Ansvarig för SME- frågor och för SME-kommittén. Företräder Svenskt Näringsliv i BusinessEuropes' Entrepreneurship and SME Committee.

Daniel Andersson

Projektledare inom lokalt företagsklimat
+46 8 553 430 31

Arbetar med utvecklingsverktyg i lokalt företagsklimat för kommunala beslutsfattare.

Elisabeth Sandberg

Avdelningschef Marknad
+46 8 553 430 43

Jakob Steinstö

Projektledare
+46 8 553 432 17

Arbetar med lokalt företagsklimat

Nathalie Johansson

Koordinator & Projektledare
+46 8 553 430 42

Tobias Adielsson

Projektledare
+46 8 762 60 60

Arbetar med regionverksamhetens centrala projekt.

Urban Svanberg

Projektledare
+46 54 14 27 73

Arbetar med regionverksamhetens centrala projekt.